Veřejná sauna - projekt vytvořený na stáži ve Finsku.