Workshop byl pod vedením studia Kawamura - Ganjavian na téma Sensing Again. Celý týden jsme zkoumali své vlastní smysly a na základě toho jsme vytvořili produkt. V mém projektu jsem se zaměřila na propojení čichu a chuti.