MgA. Martina Polívková
Praha, Troja
vonpolivka@gmail.com